I Studencka Konferencja Genetyczna „Genomica”

I Studencka Konferencja Genetyczna „Genomica” to wspólna inicjatywa studentów dwóch kół: Koła Naukowego Genetyki działającego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen” funkcjonującego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Projekt ten powstał z chęci zorganizowania sympozjum stricte genetycznego zrzeszającego młodych ludzi z całego kraju, których wspólną pasją jest genetyka.
„Genomica” jest skierowana do studentów różnych stopni i kierunków dopiero rozpoczynających swoją przygodę z nauką oraz takich, którzy prowadzą już własne badania i pragną zaprezentować je innym.
Uczestnicy prezentują swoje referaty w formie piętnastominutowych wystąpień bądź posterów. Podczas prezentacji można przedstawić wyniki swoich własnych badań lub zreferować wybrane zagadnienia.
Sesje plenarne zostaną podzielone na kilka z proponowanych poniżej paneli tematycznych, w zależności od tematyki nadesłanych wystąpień:
• Genetyka roślin
• Genetyka mikroorganizmów
• Genetyka molekularna
• Genetyka populacyjna
• Organizmy genetycznie modyfikowane
• Choroby genetyczne
• Genetyka sądowa
• Genetyka nowotworów
• Genetyka rozwoju i rozrodu
• Komórki macierzyste

Oprócz wystąpień uczestników konferencji odbędą się także trzy wykłady zaproszonych gości – wybitnych naukowców o znaczącym dorobku naukowym w dziedzinie genetyki.

Termin zgłaszania uczestnictwa: 22 marca 2015 r.
Zapraszamy na oficjalna stronę konferencji:
http://genomicauj.wix.com/genomica

Reklama
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Seminarium wtorkowe 9.12

Koło Naukowe Genetyki serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się 9.12. Wygłaszać je będzie Aneta Jończy, a tytuł prezentacji to „Gen Xist – strażnik ewolucyjnego równouprawnienia”.

Seminarium odbędzie się o godzinie 18:00 w sali 0.14 w Instytucie Zoologii UJ
Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Seminarium 25.11

Koło Naukowe Genetyki serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się 25.11. Tym razem Magdalena Szymoniak opowie nam o możliwościach wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne z programu Erasmus-poprzez CIRS.

Seminarium odbędzie się o godzinie 17:30 w sali 0.14 w Instytucie Zoologii UJ
Zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Seminarium 18.11

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 18.11. Wygłaszać je będzie Katarzyna Chwalenia, a tytuł prezentacji to „Hematopoetyczne komórki macierzyste – biologia i metody izolacji”.

Seminarium odbędzie się o godzinie 17:30 w sali 0.14 w Instytucie Zoologii UJ.

Po seminarium wraz z zainteresowanymi udamy się do prof.Korony, aby poznać szczegóły wolontariatu w Zespole Genetyki Ewolucyjnej w INOŚ. Chętni na wolontariat wciąż mogą się zgłaszać.


Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Seminarium wtorkowe 21.10.2014r

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych genetyką na pierwsze w tym roku akademickim seminarium, które odbędzie się 21.10.2014r. Wygłaszać je będzie Andrzej Doniec, a tytuł prezentacji to „Miejsce genetyki i antropologii w kryminalistyce”.

Seminarium odbędzie się o godzinie 17:30 w sali 0.14 w Instytucie Zoologii UJ
Zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Podsumowanie działalności Koła w roku akademickim 2013/2014

       Działalność w roku akademickim 2013/2014 Koło rozpoczęło spotkaniem inauguracyjnym,które odbyło się 15 października 2013 roku. Od tego momentu rozpoczęły się cotygodniowe seminaria, na których prelekcje prowadzili studenci, doktoranci, oraz zaproszeni goście tacy jak prof. dr hab. Paweł Lipiński z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, którego tematem wystąpienia była „Regulacja wewnątrzkomórkowej i ogólnoustrojowej homeostazy żelaza”. Pozostałe seminaria obejmowały tematyką takie zagadnienia jak badania neurogenetyczne z wykorzystaniem mikromacierzy, zastosowanie polimorfizmów insercyjno-delecyjnych w kryminalistyce, rola miRNA w spermatogenezie, molekularna diagnostyka chorób bakteryjnych. Prelegenci przybliżyli nam również wiedzę na temat choroby Wilsona, genetyki charakteru oraz komórek macierzystych.

       Członkowie Koła, którzy zapragnęli zdobyć umiejętności praktyczne w laboratorium, mieli taką możliwość, angażując się w wolontariat w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu w Instytucie Zoologii UJ oraz w Zakładzie Ekologii Molekularnej i Behawioralnej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ.

       Koło Naukowe Genetyki włączyło się w minionym roku akademickim w ogólnopolską akcję Noc Biologów, oraz w krakowski Festiwal Nauki. Noc biologów odbyła się 9.01.2014 roku. Członkowie Koła poprowadzili wykłady, pokazy oraz warsztaty dla zainteresowanych gości. Podobny charater miał udział członków Koła na Festiwalu Nauki, który odbywał się na Rynku Głównym w Krakowie 22.05.2014 r. Hitem stoiska podczas Festiwalu, była prezentacja izolacji DNA z brokuła, za pomocą dostępnych w każdym domu narzędzi i preparatów. Kilka osób z KNG wzięło udział w VI Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej, która odbyła się w dniach 9-11 maja 2014 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnicy konferencji mieli okazję przedstawić interesujące ich zagadnienia z dziedziny biologii ewolucyjnej w formie wystąpienia lub posteru.

      3 czerwca odbyło się Walne Zebranie Koła, miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wyłoniono nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej na rok akademicki 2014/2015. Było to ostatnie spotkanie członków Koła przed przerwą wakacyjną. Pojawiły się plany na nadchodzący rok akademicki- m.in KNG będzie współorganizować wraz z Kołem Naukowym Antropologów studencką konferencję kryminalistyczną, członkowie Koła wezmą także udział w Małopolskiej Nocy Naukowców.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

NOC BIOLOGÓW

 

 

09.01.2014 na naszym Uniwersytecie odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów.
Dla niektórych z nas było to pierwsze zetknięcie z tak wielkim przedsięwzięciem i mimo początkowych obaw wszystko poszło zgodnie z planem.
Nasze warsztaty i pokazy cieszyły się dużą popularnością.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie dobrze, a może nawet lepiej.

 

IMG_2593 IMG_2592 IMG_2591 IMG_2590 IMG_2589 IMG_2588 IMG_2581 IMG_2582 IMG_2583 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2586 IMG_2587 IMG_2566IMG_2565 IMG_2564 IMG_2563 IMG_2561 IMG_2560 IMG_2559 IMG_2548 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2555 IMG_2557 IMG_2596 IMG_2597 IMG_2598 IMG_2599 IMG_2545 IMG_2546 IMG_2547 IMG_2595

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

SEMINARIUM 03.12.2013

Koło Naukowe Genetyki serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się 03.12., a jego gościem będzie Michał Szubiga – biotechnolog, doktorant Zakładu Genetyki Medycznej, Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii UJ CM w Prokocimiu, pracujący w organizacji Contract Reserch Organisation. Tytuł prezentacji brzmi „24000 genów, czyli jak nie zginąć w świecie badań neurogenetycznych z wykorzystaniem mikromacierzy” – będzie ona traktowała o użytkowaniu mikromacierzy w badaniach genetycznych oraz poruszy temat badań naszego prelegenta nad przypadkiem dystonii mięśniowej – choroby neurologicznej uwarunkowanej genetycznie.

Seminarium odbędzie się o 18:30 w sali 0.14 w Instytucie Zoologii

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

SEMINARIUM 26.11.2013!

SEMINARIUM 26.11.2013!

Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych genetyką na seminarium Koła Naukowego Genetyki, którego gościem będzie prof. dr hab. Paweł Lipiński z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Tematem seminarium będzie „Regulacja wewnątrzkomórkowej i ogólnoustrojowej homeostazy żelaza”.

Seminarium odbędzie się 26.11. o godzinie 18:00 w sali 0.14 na Instytucie Zoologii UJ.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Seminarium 19.11.2013

Serdecznie zapraszamy na nasze seminarium które odbędzie się 19.11.2013r. w Instytucie Zoologii w sali 0.14.

Seminarium tym razem poprowadzi prezes naszego Koła – Igor Tomczyk. Będzie On mówił na temat pluripotentnych komórek macierzystych, otrzymywanych z odróżnicowywania komórek germinalnych.

Liczymy na dużą frekwencje.

Zapraszamy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz